HAUA10063U Fordybelseskursus: Sproglige og kommunikative vanskeligheder hos børn med autismespektrumforstyrrelser

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiologopedic specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Gruppen af børn med autismespektrumforstyrrelser (ASF) spænder fra børn uden verbalt sprog til børn med særdeles velfungerende sprog. Pragmatiske vanskeligheder optræder hos alle, men mange har desuden semantiske, grammatiske og fonologiske vanskeligheder. Effektforskningen viser, at de mest markante resultater af autismebehandling kan opnås inden for det sproglige område. Derfor henvises børn med ASF typisk til talepædagog – i al fald i fx USA. Sådan er det imidlertid ikke i Danmark, men den tradition er der god grund til at lave om på.

 

Målbeskrivelser
Formålet med kurset er, at deltagerne opnår indgående kendskab til de sproglige og kommunikative vanskeligheder, der optræder hos børn med ASF, samt til de former for intervention, der er relevante i behandlingen af dem. Dette vil ske gennem læsning af (engelsksprogede) artikler og analyser af (danske) cases.

Brynskov, C. (2010). Sprog hos børn med autisme. LOGOS: Audiologopædisk Tidsskrift, 59, 21-23.

Paul, R. (2008). Interventions to improve communication in autism. Child and adolescent psychiatric clinics of North America, 17(4), 835-856.

Rapin, I. & Dunn, M. (2003): Update on the language disorders of individuals on the autistic spectrum. Brain and Development, 25(3), 166-172.

Tager-Flusberg, H., Paul, R & Lord, C. (2005): Language and Communication in Autism. IN: Handbook of Autism and Pervasive Developmental Disorders 1. (red. F.R. Volkmar, R. Paul & A. Klin) (s. 335-365). Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc.

  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fordybelseskurset afsluttes med en poster session, hvor alle studerende, gerne i små grupper, præsenterer en poster (planche) med et selvvalgt emne inden for feltet.