HAUA10061U  Fordybelseskursus: Sjældne stemmediagnoser

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Dette er et fordybelseskursus med fokus på det logopædiske arbejde med nogle af de mindre almindelige stemmelidelser, nemlig transkønnethed, stemmepåvirkning af androgener, samt vocal cord dysfunction. Dette er diagnoser hvor både forskningen og den kliniske viden er hurtigt voksende. Kurset vil give en forskningsbaseret beskrivelse af diagnoserne samt fordybet viden om det praktiske logopædiske arbejde vedrørende udredning og behandling.

Vi får besøg af to forelæsere med stor forskningsmæssig og klinisk erfaring indenfor de nævnte diagnoser. Det er docent Maria Södersten og Phd-studerende Ulrika Nygren fra logopedprogrammet ved Karolinska Instituttet i Stockholm. Desuden underviser Jenny Iwarsson fra Audiologopædi, KU.
Målbeskrivelser
Den studerende skal efter dette kursus have kendskab til kendetegn, forekomst, årsagsfaktorer, logopædisk udredning og behandling i logopædisk regi, ved diagnoserne transkønnethed, stemmepåvirkning af androgener samt vocal cord dysfunction. Den studerende skal dertil have fået kendskab til nyere logopædisk relevant forskning omkring disse patientgrupper
Kursets deltagere forventes at deltage aktivt i undervisningen gennem blandt andet fremlæggelse af litteratur. På grund af kursets komprimerede karakter forventes også fremmøde ved alle fem undervisningsgange.
Kurset forudsætter bestået eksamen i Stemme og talevanskeligheder 1 samt Anatomi og fysiologi 1 & 2.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelsesform: bestået/ikke bestået.
Den studerende vælger selv et emne og et pensum ud fra foreslået litteraturliste. Opgaven skal omfatte 5-10 sider. Eksamenssprog: Dansk.

Udover bestået hjemmeopgave kræves fremmøde i undervisningen samt aktiv deltagelse i form af litteraturgennemgange
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • I alt
  • 210