HAUA10051U Læsning II: Skriftsproglige vanskeligheder

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Reading II: Literacy difficulties

Uddannelse
Audiologopædi
Se studieordning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 126
 • Holdundervisning
 • 84
 • Praktik
 • 10
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 430
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Se studieordning