HAUA10021U Audiologi I: Teknisk og medicinsk audiologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiology pt. I

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Undervisningen omhandler hørenedsættelser som følge af ørets og hørelsens sygdomme samt medicinske undersøgelsesmetoder til diagnosticering af disse. Desuden dækker studieelementet viden om psykoakustik og om teknisk apparatur til analyse, diagnosticering og behandling indenfor audiologien.

Kurset består af tre moduler:
1. Psykoakustik
2. Medicinsk audiologi
3.Teknisk audiologi som vil foregå på GN ReSound i Ballerup.
Studiemønsteret er kun for studerende med grundfagsuddannelse i Audiologopædi.
Holdundervisning med aktiv deltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Se studieordningen
Bedømmelsesform
7-trins skala