HAUA10011U Talevanskeligheder II: Dysartrier og læbe-ganespalte

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Speech Difficulties II

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Faget består af to dele: dysartrier og læbe-ganespalte.

Sigtet er, at den studerende bliver i stand til at undervise personer med dysartri, stammen og løbsk tale. Hertil kommer vejledning og rådgivning om håndtering af kommunikationsproblemer, også af pårørende og andre faggrupper. Uden dette anvendelsesfag kan den studerende ikke regne med at blive kvalificeret til at arbejde som logopæd. Faget udbydes dog også på kandidatuddannelsen i audiologopædi.
Man kan kun tage dette tilvalg hvis man har bestået grundfagene på audiologopædi.
Holdundervisning og casedage
OBS!! Hvis du allerede har modtaget undervisning i læbe-ganespalte, skal du i stedet for følge stammeundervisningen med de studerende på 3. semester. Du skal orientere eksamenskontoret herom, sådan at din eksamen kan tilpasses.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 63
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 210
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Se studieordning
Bedømmelsesform
7-trins skala