HAUA0343AU Fordybelseskursus: IKT-kommunikationshjælpemidler

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiolopedic Specilization

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold
Som logopæd består arbejdet ikke udelukkende af funktionstræning, men i høj grad også af kompenserende undervisning. I dette arbejde spiller IKT hjælpemidler en stadigt større rolle, og behovet for, at logopæder via deres uddannelse har opnået en viden inden for dette emne øges derfor.

 

 

Målbeskrivelser
At de studerende tilegner sig såvel teoretisk som praktisk viden om og forståelse for IKT hjælpemidlers funktion i den logopædiske praksis.

Bl.a.:

Baxter, S. et al: Interventions using high-technology communication devices: A state af the art review. Folia phoniatrica et logopaedica 2012, bind 64, hæfte 3, s. 137-

Brewster, S: Saying the F word in the nicest possible way. Disability and society 2013. Bind 28, hæfte 1, s. 125-128

Chung, Y: Social interactions of students with disabilities who use augmentative and alternative communication in inclusive classrooms. American journal on intellectual and developmental disabilities 2012. Bind 117, hæfte 5, side 349-367.

Körner et al: Speech therapy and communication device: Impact on quality of life and mood in patients with ALS. Amyotrofisk lateral sclerose & frontotemporal degeneration 2013. Bind 14, hæfte 1, side 20-

Til hver undervisningsgang knyttes undervisning i praktisk anvendelse af forskellige IKT hjælpemidler, hvor den studerende får lejlighed til selv at have hjælpemidlet/app’en i hænderne og afprøve de forskellige funktioner. Aktiv refleksion omkring, hvordan hjælpemidlet kan bruges til forskellige målgrupper vil indgå.
Følgende hjælpemidler/apps vil blive inddraget: Predictable, Go Talk now, Roll talk, CanConnect, Memoplanner med flere.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 126
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 420
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Beskrivelse følger