HAUA03438U Fordybelseskursus: Begynderundervisning i læsning og stavning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Teorier om udvikling af tidlig læse- og stavefærdighed vil blive gennemgået og diskuteret. I forlængelse heraf introduceres begreber og metodiske ideer i den tidlige skriftsproglige pædagogik somphonics, literacy, opdagende skrivningogbørnestavning.På baggrund af forskningsresultater skal de studerende identificere styrker og svagheder ved læse- og staveundervisning, der udspringer af de metodiske ideer og derigennem nå frem til at definere, hvilke elementer der synes at være centrale at have med i begynderundervisning i læsning og stavning.

Målbeskrivelser

De studerende får kendskab til fremherskende teorier om udvikling af tidlig læse- og stavefærdighed og introduceres til aktuelle begreber og metodiske ideer i den tidlige skriftsproglige pædagogik. På baggrund af nyere forskningsstudier får de studerende indsigt i det empiriske belæg for undervisningspraksis, der tager afsæt i de metodiske ideer.

For at deltage i kurset forudsættes det, at den studerende har fulgt faget Læsning I: Skriftsproglige færdigheder eller tilsvarende.
Undervejs i kurset skal de studerende i grupper fremstille en poster, der fremlægges den sidste undervisningsgang. I løbet af de to første undervisningsgange finder hver gruppe et emne for deres poster. Der vil i undervisningen være afsat tid til, at de studerende kan arbejde med posteren og få vejledning af underviserne. Undervisningen består derudover primært af korte oplæg fra underviserne, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur efterfulgt af fælles diskussion og opsamling.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 122
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 60
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet
Aktiv undervisningsdeltagelse inklusiv fremstilling og præsentation af poster i grupper af to til tre studerende samt individuel aflevering af en skriftlig hjemmeopgave på grundlag af posteren.