HAUA03437U Fordybelseskursus: Projektdesign

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Audiologipedic Specialisation

Uddannelse
Audiologopædi
Kursusindhold

Kurset tager de vanskelige dele af arbejdet med udviklingsprojekter op. Det drejer sig om:

 • Afgrænsning af problem‑ og målformuleringer. Om betydningen af at lægge sig fast på et velafgrænset problem, og hvordan man afgrænser problemet,
 • Præcisering af et løsningsforslag på problemet. Om at designe projektet i praksis, så løsningsforslaget faktisk kan løse eller belyse problemet, og så det kan vurderes, i hvilket omfang løsningsforslaget faktisk bidrog til at løse problemet,
 • Gennemgang af relevant forskningslitteratur. Hvordan relevant litteratur kan inspirere problemafgrænsning og ‑design,
 • Evaluering af udbyttet af den særlige indsats. Om betydningen af at man lægger sig fast på en evalueringsmåde fra starten af, og på forskellige måder at vurdere effekt på.

Kurset viser, hvordan hvert af disse områder har stor indflydelse på udbyttet af udviklingsprojekter, dvs. på, hvad man kan lære af udviklingsprojekter.

Målbeskrivelser
Kursets overordnede formål er, at forbedre deltagernes forudsætninger for at tilrettelægge, evaluere og rapportere udviklingsprojekter om skriftsproglige færdigheder, fx i kommunalt regi. Det drejer sig i særlig grad om, at præcisere og styrke sammenhængene mellem projekternes mål (problemformulering), forslagene til hvordan målene nås (problemløsningsforslag), og mulighederne for at vurdere opfyldelsen af projekternes mål. Gode forudsætninger inden for disse områder styrker sandsynligheden for, at deltagerne selv og andre kan drage nytte af gennemførte projekter.
Kurset udbydes til praktikere (fx læsekonsulenter) og audiologopædistuderende på overbygningen. Der optages lige mange af hver, således at de to grupper kan arbejde sammen parvis om konkrete forslag til udviklingsprojekter. Formålet med dette er at bringe praktikernes kendskab til de virkelige udfordringer sammen med de studerendes kompetencer omkring dokumentation. En væsentlig del af kurset vil tage form af workshops om især praktikernes forslag til udviklingsprojekter. Disse projekter kan være i alle faser fra den første planlægning til rapportskrivning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 122
 • Holdundervisning
 • 24
 • Undervisningsforberedelse
 • 60
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet