HASB01143U Society 1

Volume 2013/2014
Education
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA tilvalg 2007-studieordning i Assyriologi.
Content
This course will discuss aspects related to Mesopotamian social, economic, and political history.
Learning Outcome
BA 2010-studieordning
Samfund 1 (Fagelementkode HASB01141E)
eller
BA 2007-studierodning:
Samfund 1 (Fagelementkode HASB10021E)
J.N. Postgate, Early Mesopotamia. Society and Economy at the Dawn of History (Routledge, 1994)
Undervisnings- og arbejdsformen vil være holdundervisning, hovedsaglig i form af forelæsninger, der vil også være aktiv inddragelse af de studerende, fx i form af oplæg eller generelle diskussioner.
  • Category
  • Hours
  • Lectures
  • 28
  • Preparation
  • 384,5
  • Total
  • 412,5
Credit
15 ECTS
Type of assessment
Other
Criteria for exam assesment