HASA01151U ASY, Akkadisk B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Akkadian B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Assyriologi 2007
Kursusindhold
This course is a follow-up to Akkadisk A / Akkadian A and introduces students to cuneiform writing for the first time. The focus is mainly but not exclusively the Old Babylonian dialect and writing. Texts will be read from a selection of genres, for example, literary and legal documents as well as letters
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Akkadisk B (fagelementkode HASB01151E)
BA tilvalg 2007-studieordning: Akkadisk B (fagelementkode HASB10061E)
J. Heuhnergard, 2000. A Grammar of Akkadian
Akkadisk A
Holdundervisning delvis i dialogform
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1,5
 • Forberedelse
 • 327
 • Forelæsninger
 • 28
 • Praktiske øvelser
 • 56
 • I alt
 • 412,5