HARA10081U ARAB, Den klassiske islamiske civilisation (tilvalg)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Classical Islamic Civilisation

Uddannelse
Udbydes efter: BA Tilvalg 2007-studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau
i Arabisk
Kursusindhold
Med udgangspunkt i læsning af udvalgte tekster i oversættelse giver kurset den studerende indsigt i den gradvise formulering af islamisk ret, islamisk dogmatik og islamisk filosofi.
Målbeskrivelser
BA 2007-tilvalg:
Den klassiske islamiske civilisation (Fagelementkode HARB10081E eller HARB10161E)
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 412,5