HARA01311U ARAB, Samfundsdebat

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Debating Society

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller Studieordning for kandidatuddannelsen i Mellemøstlige sprog og samfund, 2008 eller
Kursusindhold
Kursets tema er salafisme som ideologisk retning og islamfortolkning. Vi vil gennemgå salafismens historie og nuværende situation med henblik på at læse arabiske kildetekster forfattet af salafister indenfor de seneste årtier.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Samfundsdebat (fagelementkode HARB01311E) 

KA 2008-studieordning: 
Religion i Mellemøsten (fagelementkode HMØK03681E)

KA 2008-studieordning:
Islam i det 20. og 21. århundrede (fagelemenkode HISA04651E)
Forelæsning, diskussion, læsning af arabiske kilder
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 370,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse