HARA01301U  ARAB, Kommunikativt arabisk 3

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Arabic 3

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA 2005-studieordning Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2005 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kursusindhold
Træning af de kommunikative færdigheder – læse, skrive, lytte, tale – på arabisk fortsættes. De første ca. 10 undervisningsgange arbejder vi med udgangspunkt i skønlitteratur, film og debatindlæg i arabisk presse og på nettet med forskellige samfundsrelevante temaer, der har givet anledning til debat i den arabiske verden. Den sidste periode forsættes arbejdet med temaer samtidig med planlægningen af eksamensopgaven. Klasseundervisningen bliver lagt an på de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB01301E)
BA 2005-studieordning:
Kommunikativt arabisk III (fagelementkode HARB00441E)
BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt arabisk 3 (fagelementkode HARB10121E)
Holddeltagere skal anskaffe sig filmen ´Imarat Ya´qubiyan, romanen af samme navn og evt. den engelske eller danske oversættelse. Adgang til øvelser og instruktioner foregår via undervsiningsportalen Absalon
Kommunikativt arabisk 2
Holdundervisning med de studerendes aktive deltagelse i form af mundtlige oplæg, skriftlige opgaver og fri eller bunden debat
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 42
  • Forberedelse
  • 370,5
  • I alt
  • 412,5