HARA01291U ARAB, Moderne arabisk litteratur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Moderne Arabic Literature

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2005
Kursusindhold
Der læses tekster af to-tre moderne forfattere mhp grammatisk og litteraturvidenskabelig analyse. Desuden skrives der referater på arabisk af teksterne
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Moderne arabisk litteratur (fagelementkode HARB01291E)
BA 2005-studieordning:
Moderne litteratur (fagelementkode HARB00461E)
Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen
Arabisk propædeutik
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5