HARA01281U ARAB, Klassisk arabisk litteratur

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Classical Arabic Literature

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA 2005-studieordning Studieordning for grundfagsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2005
Kursusindhold
Læsning med oversættelse og kommentar af ca. 20 klassiske tekster, herunder Koran tekster
Målbeskrivelser
BA 2010-ordning:  
Klassisk arabisk litteratur (fagelementkode HARB01281E)
BA 2005-ordning:
Klassisk litteratur (fagelementkode HARB00451E)
Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen
Arabisk propædeutik
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 178,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 206,5