HARA01251U ARAB, Litteratur 2

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature 2

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag, Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk ærkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA Tilvalg 2007-studieordning i Arabisk
Kursusindhold
Undervisningen er udlagt og foregår I Cairo (eller et andet sted i Mellemøsten)
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Arabisk litteratur 2 (Fagelementkode HARB01251E)
eller
BA Tilvalg 2007-studieordning:
Arabisk, persisk og tyrkisk litteratur i oversættelse med indføring i litterær teori og metode (Faglementkode HARB10101E)
Gennemgang af tekster indenfor moderne arabisk litteratur og arabisk litteraturhistorie
Arabisk Propædeutik A og B samt litteratur 1
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 175
  • Forelæsninger
  • 100
  • I alt
  • 275