HARA01241U ARAB, Dansk-arabisk oversættelse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation Danish-Arabic

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA Tilvalg 2007-studieordning i Arabisk.
Kursusindhold

Kurset træner oversættelse dansk-arabisk. Materialet er bygget op omkring emner for bl.a. at sikre gentagelse af ordforråd og omkring et struktureret arbejde med sproglige træk som det er vigtigt at være opmærksom på ved oversættelse fra dansk til arabisk. Den studerende skriver oversættelser, der rettes af underviseren og som gennemgås og diskuteres i timerne. Desuden arbejder kurset med forskellige typer øvelser, der støtter oversættelsesprocessen. Da kurset foregår via netsessioner, dvs. der er direkte forbindelse via internettet mellem underviser og studerende på det skemalagte tidspunkt, skal man have adgang til computer med netadgang og mikrofon. Kontakt underviser for yderligere oplysninger.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Oversættelse dansk-arabisk (Fagelement HARB01241E)
eller
Tilvalg 2007-studieordning:
Oversættelse dansk-arabisk (Fagelement HARB10051E)

Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede kursus i dansk-arabisk oversættelse Al-Warrakki & Hassanein The Connectors in Modern Standard Arabic Lita Lundquist Oversættelse

Arabisk Propædeutik B
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De studerendes
aktive deltagelse sker dels ved i løbet af kurset at aflevere de stillede skriftlige oversættelsesopgaver, dels ved aktiv deltagelse i hold og gruppe
øvelser i timerne.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 247
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 275