HARA01211U ARAB, Islamforskning

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Introduction to the Study of Islam

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi 2010-ordningen eller BA tilvalg 2007 Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Islam og Islamforskning (fagelementkode HARB01211E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Islam og Islamforskning(fagelementkode HARB10091E)
Forelæsninger og diskussioner
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5