HARA01201U ARAB, Arabisk dialekt, syrisk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Syrian Arabic Dialect

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kursusindhold

Der undervises i syrisk dialekt, som med regionale varianter tales i Syrien, Libanon, Jordan og Palæstinaområdet. Desuden bliver dialekten mere og mere kendt i hele den arabiske verden på grund af syriske film og tv-serier. Dialektens grundlæggende grammatik gennemgås, der læses tekster på dialekten og føres samtaler på baggrund af tekstmaterialet

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Arabisk dialekt (fagelementkode HARB01201E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Arabisk dialekt (fagelementkode HARB10031E)

På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Syrisk dialekt del 1 og 2, samt tilhørende ordliste og grammatik kan købes i KUAs kompendieudsalg

Arabisk Propædeutik B
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende, samtale
mellem de studerende som gruppearbejde m.m. Dialektens grammatik
gennemgås i hovedtræk. Teksterne til tekstpensum oplæses, oversættes
og beskrives med henblik på deres lydmæssige og grammatiske særtræk.
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 95,5
  • Forelæsninger
  • 42
  • I alt
  • 137,5