HARA01191U ARAB, Litteratur 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Literature 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kursusindhold
Gennemgang med grammatisk analyse, korrekt læsning og oversættelse, samt perspektivering af lettere, moderne litterære tekster
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning:
Arabisk litteratur 1 (fagelementkode HARB01191E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Textforståelse (fagelementkode HARB10021E)

 

Litteraturliste og materiale udleveres i forbindelse med undervisningen
Arabisk propædeutik
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 109,5
  • Forelæsninger
  • 28
  • I alt
  • 137,5