HARA01181U ARAB, Kommunikativt arabisk 1

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Arabic 1

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kursusindhold
Der undervises i de kommunikative færdigheder: at lytte, læse, tale og skrive. Kurset arbejder med såvel tilrettelagt materiale som autentiske tekster. Kursets tema er eksil og udlændighed. Arbejdsformen er holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende. De kommunikative kompetencer opøves ved skriftlige opgaver både i form af hjemmeopgaver, mundtlige oplæg, dialog mellem underviser og studerende og gruppearbejder
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB01181E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Kommunikativt arabisk 1 (fagelementkode HARB10011E)
Kursusmaterialet er Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale til Kommunikativt arabisk 1. I undervisningen bruges et print af materialet, der kan købes i Kompendieudsalget på KUA.
Propædeutik B / Arabisk sprog og grammatik 2
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 81,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 137,5