HARA01121U ARAB, Mellemøstens moderne historie

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of the Modern Middle East

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kursusindhold
Kurset giver den studerende viden om den historiske udvikling i Mellemøsten i det 19., 20. og begyndelsen af det 21. århundrede og forbereder den studerende til eksamen i Modul 2: Tema i moderne historie i Studieordningen for Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag arabisk, assyriologi, hebraisk , nærorientalsk arkæologi, persisk, tyrkisk og ægyptologi, 2010-ordningen.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: 
Arabisk (fagelementkode HARB01121E)
Hebraisk (fagelementkode HHEB01121E)
Persisk (fagelementkode HPEB01121E)
Tyrkisk (fagelementkode HTRBO1121E)

BA tilvalg 2007-studieordning: (fagelementkode HARB01121E)

Mellemøstens moderne historie (fagelementkode HARB10061E) DEN HER??

Eugene Rogan: The Arabs. A History, London: Penguin Books 2009 eller senere udgave. Dertil udarbejdes en materialesamling med centrale kilder og supplerende tekster, der kan fås ved kursets begyndelsen
Der er ingen forudsætningskrav for kurset.
Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende. Det kræves derfor, at den enkelte studerende til hver gang har forberedt sig og læst det, undervisningsplanen forudsætter
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5