HARÆ01132U ARAB, Arabisk Propædeutik B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Propeadeutics B

Uddannelse
Udbydes efter: BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi eller BA tilvalg 2007-studieordning i Arabisk.
Kursusindhold
Kurset er en fortsættelse af Arabisk Propædeutik A Der arbejdes videre med grundlæggende arabisk grammatik og optræning af de kommunikative kompetencer på arabisk. Dette gøres ved grammatikgennemgang, tekstlæsning, skriftlige øvelser og samtale.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Arabisk Propædeutik B (Fagelementkode: HARB01131E)
eller
Arabisk sprog og grammatik 2 (HARB00321E)
På kurset bruges Carsten Niebuhr Afdelingens internetbaserede materiale: Arabisk Propædeutik del II, lektion 1-6 og 7-12. Det foreligger også som print i to mapper, som kan købes i KUAs kompendieudsalg.
Arabisk Propædeutik A
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 84
  • I alt
  • 84