HARÆ01111U ARAB, Arabisk propædeutik A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Propædeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kursusindhold

Kurset tager sigte på en indføring i arabisk sprog og grammatik. Vi begynder med det arabiske alfabet, læse- og skriveøvelser og går ret hurtigt over til at læse små tekster. Samtidig indføres i grundlæggende begreber i arabisk grammatik. Sideløbende opøves samtale med simple og siden hen mere komplicerede sætningsstrukturer. Ca. halvvejs i semestret begynder vi med den egentlige tekstlæsning. Undervisningsformen er holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i samtale, grammatikgennemgang, tekstlæsning og skriftlige øvelser

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Arabisk propædeutik A (Fagelementkode HARB01111E)
Begynderkursus
Holdundervisning med aktiv undervisningsdeltagelse
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 272,5
  • Forelæsninger
  • 140
  • I alt
  • 412,5