HARÅ10141U OPRETTES IKKE: ÅU ARAB Særligt studeret emne - Skilderinger af det ægyptiske samfund på ægyptisk dialekt (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Specific subject in Arabic studies

Uddannelse
BA 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold

Der kommer stadig mere og mere litteratur på ægyptisk dialekt. Vi vil læse tekster på ægyptisk dialekt, både litterære tekster men også tekster fra blogs, facebook m.m samt se filmklip. Vi vil udvælge nogle emner indenfor den ægyptiske samfundsdebat som vil være kursets fokus. I løbet af kurset skriver de studerende små opgaver på ægyptisk dialekt og vi vil snakke om det vi læser og ser på dialekten.

Målbeskrivelser
BA 2007-studieordning: Særligt studeret emne: (fagelementkode HARB10141E)
Arabisk dialekt på BA-niveau eller tilsvarende
Fjernundervisning via internettet med lørdagsseminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet