HARÅ10121U  ÅU ARAB - Kommunikativt arabisk 3 (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Communicative Arabic 3

Uddannelse
Udbydes efter studieordningen Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.
Kurset udbydes via Åbent Universitet.
Kursusindhold
Kurset tager udgangspunkt i aktuelle emner, der behandles indenfor arabisk skønlitteratur, medier etc. Der samtales, skrives opgaver og foretages kildesøgning på arabisk.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Kommunikativt arabisk 2 (fagelementkode HARB01231E)
Bestået Kommunikativt arabisk 2
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0