HARÅ10081U ÅU ARAB Den klassiske islamiske civilisation (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Classic Islamic Civilisation

Uddannelse
Tilvalgsstudiet for BA i Arabisk, 2007-ordningen Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Arabisk 2007
Udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Kurset giver en introduktion til den arabisk-islamiske verdens historie i perioden 632 til ca. 1400, dvs. fra kalifatets grundlæggelse til Ibn Khaldun. Vi læser kilder i oversættelse til engelsk eller evt. dansk og den studerende introduceres til aspekter af islamforskningens historie, metoder og problemer.
Målbeskrivelser
BA 2007-studieordning for tilvalgsfag: Den klassiske islamiske civilisation: (fagelementkode HARB10081E (HARB10161E for studerende med Arabisk som centralt fag))
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet