HARÅ01323U ÅU ARAB Bachelorprojekt (hele profilen) (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

BA Project (the whole profile)

Uddannelse
Ubydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Projektet ligger sent i det grundfaglige studieforløb og giver mulighed for fordybelse i et selvvalgt emne indenfor faget. Det udbydes som individuel vejledning. Der vil blive afholdt en introduktionsgang som aftales med de studerende, hvor der dels vil blive givet en introduktion til kravene for BA-projekter, dels vil foregå en drøftelse af de enkeltes projektforslag samt blive udpeget en vejleder.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: BA projekt: (fagelementkode HARB01321E)

210 ECTS af BA´en skal være bestået, før man kan skrive projekt
Introduktionsmøde, der aftales med Ulla Prien efter tilmeldingen, hvor der foreslås en faglig vejleder. Desuden ialt 4 timers individuel vejledning ved den faglige vejleder.
Vær opmærksom på at vejlederen ikke står til rådighed med mere vejledning efter semestrets afslutning, hvis man vælger at udskyde eksamen til det følgende semester.
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 1
  • I alt
  • 1
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.