HARÅ01321U ÅU ARAB - Arabisk BA-projekt (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

BA Project

Uddannelse
Udbydes efter studieordningen Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.
Kurset udbydes via Åbent Universitet.
Kursusindhold
Projektet ligger sent i det grundfaglige studieforløb og giver mulighed for fordybelse i et selvvalgt emne indenfor faget. Det udbydes som individuel vejledning. Der vil blive afholdt en introduktionsgang som aftales med de studerende, hvor der dels vil blive givet en introduktion til kravene for BA-projekter, dels vil foregå en drøftelse af de enkeltes projektforslag samt blive udpeget en vejleder.
Målbeskrivelser
BA 2010 studieordningen:  Arabisk BA-projekt (fagelementkode HARB01321E)
210 ECTS af BA´en skal være bestået, før man kan skrive projekt
Selvstudium med vejledning
Introduktionsmøde, der aftales med Ulla Prien efter tilmeldingen, hvor der foreslås en faglig vejleder. Desuden ialt 4 timers individuel vejledning ved den faglige vejleder.
Vær opmærksom på at vejlederen ikke står til rådighed med mere vejledning efter semestrets afslutning, hvis man vælger at udskyde eksamen til det følgende semester.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0