HARÅ01291U ÅU ARAB - Moderne arabisk litteratur (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Modern Arabic Literature

Uddannelse
Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Vi læser tekster på arabisk af nyere arabiske forfattere. Nogle af teksterne læses intensivt med nøje gennemgang og oversættelse – andre læses ekstensivt i et hurtigere tempo.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: Moderne arabisk litteratur (fagelementkode HARB01291E)

Arabisk litteratur 2
Holdundervisning
Samkøres med Arabisk Litteratur 2
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0