HARÅ01251U ÅU ARAB - Arabisk Litteratur 2 (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Literature 2

Uddannelse
Udbydes efter studieordningen Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.
Udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Kurset giver et overblik over arabisk litteraturhistorie samtidigt med at vi læser udvalgte tekster på arabisk af moderne forfattere
Målbeskrivelser
BA 2010 studieordning: Arabisk litteratur (fagelementkode HARB01251E)
Bestået arabisk litteratur 1
Selvstudium med vejledning
Samkøres med Moderne arabisk litteratur
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0