HARÅ01241U ÅU ARAB Oversættelse dansk-arabisk (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Translation Danish-Arabic

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Kurset træner oversættelse dansk-arabisk. Materialet er bygget op omkring emner for bl.a. at sikre gentagelse af ordforråd og omkring et struktureret arbejde med sproglige træk som det er vigtigt at være opmærksom på ved oversættelse fra dansk til arabisk. Den studerende skriver oversættelser, der rettes af underviseren og som drøftes på lørdagsseminarerne. Desuden arbejder kurset med forskellige typer øvelser, der støtter oversættelsesprocessen. Det vil være muligt at følge dette kursus uden adgang til Internettet, men det er dog en fordel at benytte it-delen også, da de specifikke it-dele og den tilhørende lyd i høj grad støtter arbejdet med oversættelsesprocessen.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: Oversættelse dansk-arabisk: (fagelementkode: HARB01241E)

Arabisk Propædeutik A og B
Fjernundervisning via internettet med lørdagsseminarer
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 4
  • I alt
  • 4
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.