HARÅ01201U ÅU ARAB - Arabisk dialekt (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Dialect

Uddannelse
Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold

Der undervises i Ægyptisk dialekt, som tales af ca. 90 mill. ægyptere. Desuden er dialekten kendt i hele den arabiske verden på grund af de mange ægyptiske film og tv-serier. Vi læser lette tekster på dialekten, taler sammen på ægyptisk, og dialektens grundlæggende grammatik gennemgås. Undervisningsmaterialet er instituttets materiale, der ligger på internettet. Materialet består af billede-, lyd- og tekstmateriale med tilhørende øvelser.

Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Arabisk dialekt (fagelementkode HARB01201E)
Ægyptisk dialekt på BA-niveau eller tilsvarende
Fjernundervisning med lørdagsseminar
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0