HARÅ01191U ÅU ARAB - Arabisk litteratur 1 (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Literature 1

Uddannelse
Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes til Åbent Universitet
Kursusindhold
Introduktion til moderne arabisk litteratur. Vi læser moderne arabisk litteratur på originalsproget og drøfter teksterne i deres historiske og litterære sammenhæng. Sideløbende arbejder vi også med grammatisk analyse af de tekster, vi læser. Kurset samkøres med moderne arabisk litteratur.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning, Arabisk litteratur: (fagelementkode HARB01191E)
Arabisk Propædeutik A og B (eller tilsvarende niveau) skal være bestået før man kan tage Arabisk litteratur 1.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0