HARÅ01151U ÅU ARAB Arabisk kommunikativ propædeutik 2 (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Communicative Propædeutics 2

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Kurset er en fortsættelse af Arabisk kommunikativ propædeutik 1. Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Vi fortsætter med at læse arabiske tekster om livet i Mellemøsten og fører med udgangspunkt i tekster og øvelser samtaler af stigende sværhedsgrad med stigende krav til god sætningsopbygning og kendskab til et grundlæggende ordforråd. Desuden arbejder vi med grammatikken i det omfang, det er nødvendigt for at sikre en god forståelse af materialet.
Målbeskrivelser

BA 2010-studieordning: Arabisk kommunikativt propædeutik: (fagelementkode HARB01151E)

Der er ingen forudsætningkrav til kurset
Holdundervisning
Samkøres med "Arabisk propædeutik B"
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
10 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.