HARÅ01141U OPRETTES IKKE: ÅU ARAB - Arabisk kommunikativ propædeutik 1 (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Communicative Propædeutics 1

Uddannelse
Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk, som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Efter en introduktion til sproget og indlæring af det arabisk alfabet samt enkle samtaler gennemgås dele af den grundlæggende grammatik, og der læses arabiske tekster af stigende sværhedsgrad om livet i Mellemøsten og føres samtaler på baggrund af materialet. Der planlægges en studietur til Mellemøsten af ca. 10 dages varighed i slutningen af januar 2013.. Arabisk kommunikativ propædeutik er specielt tiltænkt de Åbent Universitets studerende, der ikke på forhånd har så gode grammatiske forudsætninger og/eller som ønsker at starte med et fag, hvor vægten ligger på det kommunikative og grammatikken spiller en forholdsvis mindre rolle end på sprog og grammatik 1 og 2.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Arabisk kommunikativt propædeutik 1(fagelementkode HARB01141E)
Der er ingen forudsætningkrav til kurset
Fjernundervisning via internettet med lørdagsseminarer
Vil man også bruge netdelen skal man have skal man have en Internet opkobling samt følgende hardware: PC eller Mac samt et lydkort. For yderligere oplysninger vedrørende de tekniske aspekter: Kontakt Åse Ghasemi, ghasemi@hum.ku.dk
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0