HARÅ01133U ÅU ARAB Arabisk propædeutik B (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Propædeutics B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Kurset er en fortsættelse af Arabisk sprog og grammatik 1. Der undervises i grundlæggende moderne standard arabisk som er det sprog, der knytter de arabiske lande sammen, da det både fungerer som fælles skriftsprog og som talesprog i fjernsyn og radio. Vi fortsætter med at læse arabiske tekster om livet i Mellemøsten, og fører med udgangspunkt i tekster og øvelser samtaler af stigende sværhedsgrad med stigende krav til god sætningsopbygning og kendskab til et grundlæggende ordforråd samt gennemgang af hovedtrækkene i den arabiske grammatik. Der vil desuden være skriftligt arbejde, essays, oversættelser m.m.
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Arabisk propædeutik B: (fagelementkode HARB01131E)
Bestået Arabisk propædeutik A
Holdundervisning
Samkøres med "Arabisk kommunikativ propædeutik 2"
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 4
  • I alt
  • 4
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet med opsyn.