HARÅ01132U ÅU ARAB Arabisk propædeutik A - selvstudium med individuel vejledning (forår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Propædeutics A

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes via Åbent Universitet
Kursusindhold
Dette forårskursus er beregnet på deltagere, der udelukkende behøver lidt vejledning. Deltagere, der har brug for decideret undervisning anbefales at vente til kurset Arabisk Propædeutik A, der starter i september 2014
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Arabisk propædeutik A (fagelementkode HARB01131E)
Vejledning og en mødegang
For at kunne følge fjernundervisningen skal man have en Internet opkobling samt følgende hardware: PC eller Mac samt et lydkort. For yderligere oplysninger vedrørende de tekniske aspekter: Kontakt Åse Ghasemi,
  • Kategori
  • Timer
  • Undervisningsforberedelse
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet