HARÅ01131U ÅU ARAB - Arabisk propædeutik B - selvstudium med individuel vejledning (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Arabic Propædeutics B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010
Kurset udbydes til Åbent Universitet
Kursusindhold
Dette forårskursus er beregnet på deltagere, der udelukkende behøver lidt vejledning. Deltagere, der har brug for decideret undervisning anbefales at vente til kurset Arabisk Propædeutik B, der starter i februar  2014
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning: Arabisk propædeutik: (fagelementkode HARB01131E)
Der er ingen forudsætningskrav til kurset
Vejledning og en mødegang, selvstudium med individuel vejledning
For at kunne følge fjernundervisningen skal man have en Internet opkobling samt følgende hardware: PC eller Mac samt et lydkort. For yderligere oplysninger vedrørende de tekniske aspekter: Kontakt Åse Ghasemi,
  • Kategori
  • Timer
  • Vejledning
  • 0
  • I alt
  • 0