HARÅ01121U  ÅU ARAB - Mellemøstens moderne historie (efterår)

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

History of the Modern Middle East

Uddannelse
Udbydes efter studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med
specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010.
Tilmelding via Åbent Universitet
Kursusindhold
Kurset giver den studerende kendskab til den historiske udvikling staterne i regionen har gennemgået siden det 19. årh. og frem til de sidste års store omvæltninger
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning, Moderne mellemøstens histore: (fagelementkode HARBO1121E)
Der er ingen forudsætningskrav for kurset.
Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0