HÆGK03342U ÆGY, Hieratisk

Årgang 2013/2014
Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Curriculum for the Master’s Programmes in
Ancient and Medieval Near Eastern Studies the 2008
Kursusindhold
Introduktionskursus i hieratisk fra Det mellomste riget og Det ny riget. Vi leser både litterære og administrative tekster
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning: Heiratic (fagelementkode HGÆK03341E)
Palaeografier, primært G. Möller’s Hieratische Paläographie, vol. I-III, samt en række hieratiske tekster
Faglige forudsætninger er kendskab til Middelægyptisk grammatik og tekster i et omfang svarende til grunduddannelsen; der forudsættes også at den studerende enten har haft Nyægyptisk eller følger dette kursus parallelt med Hieratisk
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5