HÆGK03322U ÆGY, Nyægyptisk

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Late Egyptian

Uddannelse
Udbydes efter KA 2008-studieordning Curriculum for the Master’s Programmes in
Ancient and Medieval Near Eastern Studies the 2008
Kursusindhold
Undervisningen er tilrettelagt således, at der først læses en række forskellige ikke-litterære tekster. Når den studerende har erhvervet sig et grundlæggende kendskab til nyægyptisk, læser vi litterære tekster
Målbeskrivelser
KA 2008-studieordning:
Late Egyptian (fagelementkode HÆGK03321E)
Paul John Frandsen, An Outline of the Late Egyptian Verbal System, København, 1974; Friedrich Junge, Neuägyptisch. Einführung in die Grammatik, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 1996. Engelsk udgave: Late Egyptian Grammar, An Introduction, Oxford: Griffith Institute, 2001; Francois Neveu, La langue de Ramsès. Grammaire du néo-égyptien, Paris: Khéops, 1996; Jean Winand, Études de néo-égyptien, 1 La morphologie verbale, (= Ægyptica Leodiensia, 2), 1992.
Faglige forudsætninger er kendskab til Middelægyptisk grammatik og tekster i et omfang svarende til grunduddannelsen
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse