HÆGA01151U ÆGY, Middelægyptisk B

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Middle Egyptian B

Uddannelse
Udbydes efter BA 2010-studieordning Mellemøstens sprog og samfund på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Arabisk, Assyriologi, Hebraisk, Nærorientalsk arkæologi, Persisk, Tyrkisk og Ægyptologi, 2010 eller BA tilvalg 2007-studieordning Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Ægyptologi
2007
Kursusindhold
Kurset gennemgår hovedtrækkene af middelægyptisk grammatik
Målbeskrivelser
BA 2010-studieordning:
Middelægyptisk B (fagelementkode HÆGB01151E)

BA tilvalg 2007-studieordning:
Middelægyptisk B (fagelementkode HÆGB10061E)
James P. Allen, Middle Egyptian: An Introduction to the Language and Culture of Hieroglyphs (Cambridge University Press, 2000), samt ordbog, f.eks. R. O. Faulkner, A Concise Dictionary of Middle Egyptian, Oxford 1962.
Middelægyptisk A
Det forventes, at den studerende kan læse engelsk og tysk faglitteratur
Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 356,5
  • Forelæsninger
  • 56
  • I alt
  • 412,5