E13RUS0001 AFLYST, RUS, Det aktuelle Rusland og arven fra Sovjet

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Contemporary Russia and the Soviet Heritage

Uddannelse
Udbydes efter Studieordning for Øst- og Sydøsteuropastudier på BA-niveau med specialisering i de centrale fag Balkanstudier, Grækenlandstudier, Polsk og Russisk, 2010-ordningen og Studieordning for kandidatuddannelsen i
Russisk Sprog og Kultur 2008-ordningen
Kursusindhold
Meddeles senere
Målbeskrivelser

BA 2010.ordning:
Fordybelsesemne (fagelementkode HRUB01091E)
Valgfrit emne (fagelementkode HRUB01101E)
BA projekt (fagelementkode HRUB01111E)

KA 2008-ordning (russisk):
Valgfag (fagelementkode HRUK03371E)

KA 2008-ordning (Østeuropastudier):
Valgfag (fagelementkode HØEK03261E)
Nærmere besked på kursets Absalonside
Bestået 1 studieår
Holdundervisning med studenterfremlæggelser
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 384
  • Forelæsninger
  • 28
  • Vejledning
  • 0,5
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse