AØKB08015U Mikroøkonomi A

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Microeconomics A

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi - obligatorisk
Kursusindhold
Mikro A introducerer mikroøkonomisk teori med afsæt i Økonomiske Principper og Matematik fra 1. årsprøve. Faget præsenterer basale begreber i mikroøkonomisk teori og indfører de studerende i formelle, matematiske analyser af mikroøkonomiske spørgsmål. Begge dele forbereder de studerende på senere selvstændigt at kunne læse økonomisk faglitteratur og anvende mikroøkonomiske metoder og tankegange i analysen af økonomiske problemer. I gennemgangen af forskellige teorier og modeller lægges der vægt på sammenhængen mellem de antagelser, der gøres, og de resultater og forudsigelser, som følger heraf.

Mikro A sigter på at give de studerende en introduktion til og forståelse af den enkelte agents beslutninger i en markedsøkonomi med perfekt konkurrence. Der sigtes mod en grundig forståelse af forbrugerens ageren på markedet og dermed efterspørgselens afhængighed af priser og indkomster. Dette fører frem til en beskrivelse af og karakteristika i generel ligevægt, både med og uden producenter. I den forbindelse er de velfærdsmæssige analyser herunder de to velfærdsteoremer særdeles væsentlige.
Målbeskrivelser

Mikro A skal gøre, at den dygtige studerende

 • inden for rammerne af en økonomisk verden præget af perfekt konkurrence
 • og hovedsagelig i en to-dimensional verden, dvs. i økonomier med to varer

uden væsentlige fejl er i stand til følgende

 • At forstå og gengive, hvordan rationelle forbrugere træffer valg mellem forskellige alternativer, afhængigt af priser og indkomst
 • At analysere og beregne, hvordan forbrugere adfærd afhænger af deres præferencer
 • At kunne analysere og beregne generelle ligevægte (Walras-ligevægte) i en økonomi med to agenter (to forbrugere eller én forbruger og én virksomhed)
 • At kunne analysere og beregne Pareto-optimale tilstande i en økonomi
 • At kunne redegøre for sammenhænge og forskelle mellem begreber som Walras ligevægt og Pareto-optimalitet
 • At kunne analysere og beregne, hvordan en producent vælger en produktionsplan, når den ønsker at profitmaksimere
 • Fremstille fagets emner i klart og korrekt sprog.
Pensum
Thomas Nechyba: Microeconomics - An Intuitive Approach with Calculus, International Edition, 1. Edition, Chapters 2-16,
Ole Kveiborg and Michael Teit Nielsen: Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer. Supplerende undervisningsnote.
totalling 395 pages
Økonomiske Principper A og B, Matematik A og B. Det er væsentligt at understrege, at faget har et stærkt matematisk indhold, og at studerende derfor skal være forberedt på at anvende de redskaber fra Matematik A og B.
3 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning i 14 uger.

Undervisningen foregår for det første ved forelæsninger, hvor pensum bliver gennemgået og perspektiveret - også, så vidt muligt, i forhold til empiriske analyser og aktuelle økonomisk-politiske problemstillinger. For det andet er der øvelsestimer hvor der vil blive regnet opgaver i og studeret anvendelser af emner i pensum. Der vil endvidere være mulighed for en eller flere gæsteforelæsninger, enten ved eksterne foredragsholdere med praktisk viden om de mikroøkonomiske emner eller ved interne lærere der forelæser inden for deres særlige område, ligesom der kan blive anvendt økonomiske eksperimenter o.l. til at understøtte indlæringen.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 119
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig prøve uden hjælpemidler.
Krav til indstilling til eksamen
I tilknytning til holdundervisningen stilles der en række mindre, skriftlige hjemmeopgaver, som skal afleveres, og én eksamenslignende lynprøve. Dermed er der typisk en obligatorisk aflevering hver uge. Opgaverne vil blive gennemgået og diskuteret på holdene, når besvarelserne er afleveret. For disse opgavers vedkommende vil gennemgangen i særlig høj grad foregå med involvering af de studerende.
Mindst ti af disse afleveringer skal være godkendt af holdunderviser, for at man kan indstille sig til eksamen.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
20 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.