AØKA08208U Praktisk tidsrækkeanalyse

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Praktisk tidsrækkeanalyse

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

1) Håndtering af tidsrækker i SAS ved brug af datovariable, aggregering og interpolation.

2) Forudsigelser  ved hjælp af exponential smoothing og tilsvarende metoder

3) Sæsonkorrektion

4) Intuitive tidsrækkemodeller ved hjælp Unobserved Components

 

I kurset læres, hvorledes disse analyser foretages ved hjælp af SAS. .

Målbeskrivelser

Faget giver kompentencer til at:


 • Kunne forudsige tidsrækker uden og med sæsonsktruktur ved hjælp af eksponentiel udglatning.
 • At kunne sæsonkorrigere en tidsrække med månedstal eller kvartalstal. At vurdere en tidsrækkes struktur ved hjælp modeller for uobserverede komponenter.
 • At kunne analysere disse modeller samt håndtere tidsrækkedata i almindelighed ved hjælp af SAS

Anders Milhøj: Practical Time Series Analysis using SAS, SAS Press 2013

(se evt     https:/​/​support.sas.com/​pubscat/​bookdetails.jsp?pc=63980 )

samt visse supplerende noter.

Bestået 1. årsprøve
Kurset forudsætter viden svarende til bestået 1. årsprøve.
(for udefrakommende Matematik på A niveau fra gymnasiet)
Forelæsninger samt opgaveregning

Undervisningsformen er tavleforelæsninger, hvor teorien gennemgås. Desuden demonstreres metoderne ved utallige eksempler, der gennemgås i forelæsningsform med projektor. Forståelsen af metoderne og deres praktiske anvendelse sikres ved opgaveregning i undervisningslokalet. Det er derfor nødvendigt at medbringe en PC med SAS installeret.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 146
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Eksamen er en 24 timers hjemmeopgave i weekenden 16-17/11
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
24 timers hjemmeopgave 16-17.november
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre, at han/hun lever op til kursets målbeskrivelse.