AØKA08186U Programmering og statistik med SAS

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Programming and Statistics using SAS

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
I kurset gennemgås konvertering af datasæt med andre formater til SAS herunder håndtering af formatbiblioteker.

Indenfor SAS-programmering gennemgås bl.a. arrays og SAS-makroer, fx til Monte Carlo og bootstrap-analyser. Som eksempler på statistiske emner kan nævnes procedurer til clusteranalyse, imputation og diskriminansanalyse.
Målbeskrivelser

I kurset behandles mange forskellige emner indenfor praktisk databehandling i SAS med henblik på at tilrettelægge data til efterfølgende statistiske og økonometriske analyser. I kurset behandles desuden statistiske og økonometriske procedurer, som ikke indgår i polit-studiets øvrige kurser. I kurset fokuseres på den praktiske anvendelse af procedurerne og på fortolkningen af output. Den bagvedliggende statistiske teori er ikke i fokus.

Kompetencer

 • evne til at sætte sig ind i forskellige dele af SAS’s databehandlingsmoduler
 • evne til at programmere med SAS i praksis
 • kunne sætte sig ind i SAS-procedurers anvendelsesområder
 • kunne anvende SAS-procedurer i praksis
 • kunne uddrage information af SAS-procedurers resultater.

For at kunne bestå skal den studerende som minimum:

 • kunne programmere i SAS procedure uden væsentlige misforståelser og programmeringsfejl
 • beskrive fremgangsmåden forståeligt
 • kunne anvende SAS procedurer uden væsentlige misforståelser og programmeringsfejl
 • kunne konkludere i den rigtige retning ud fra en SAS procedurers resultater
Forelæsningsnoter, udleverede SAS-programmer samt online-SAS manualen.
Økonometri A, og Økonometri B sideløbende på bachelorstudiet.
3 timers forelæsninger pr. uge i 14 uger. Ved forelæsningerne gennemgås metoderne ved online SAS-sessioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 3 timer med opsyn.
3 timers programmerings prøve som finder sted i eksamenslokalerne på Peter Bangs Vej 36.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.