AØKA08091U Økonomiske prognoser i praksis

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Applied Economic Forecasting

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold
Kurset fokuserer på udarbejdelse af økonomiske prognoser i praksis og analyser af forskellige politiske indgreb og eksogene stød til dansk økonomi. Baggrunden for prognoserne og analyserne vil være den makroøkonomiske model ADAM. ADAM består af en række estimerede ligninger og er hovedsagligt baseret på tal fra Nationalregnskabet. Første del af kurset vil bestå af en grundig gennemgang af ADAMs delmodeller og egenskaber. I denne del af kurset vil de studerende, i forbindelse med at de lærer modellen, få mulighed for at analysere mange forskellige former for stød til dansk økonomi. Anden del af kurset vil bestå af en gennemgang af, hvordan man på baggrund af ADAM, nye tal fra Nationalregnskabet og diverse nøgletal og indikatorer laver en økonomisk prognose i praksis. Der vil være fokus på, at de studerende selv får praktisk erfaring med at analysere nøgletal og revidere allerede udarbejdede prognoser på baggrund af nye tal.
Målbeskrivelser

De studerende skal lære at foretage analyser og udarbejde økonomiske prognoser i praksis på baggrund af den makroøkonomiske model ADAM. Efter et succesfuldt gennemført kursus skal de studerende have lært følgende:

 1. Opbygning af scenarier for dansk økonomi frem i tid under givne forudsætninger
 2. Ændring og revision af allerede udarbejdede prognoser på baggrund af ny information
 3. Vurdering af økonomiske prognoser foretaget af andre
 4. Udarbejdelse af analyser på baggrund af politiske indgreb eller eksogene stød til dansk økonomi
 5. Systematisk brug af nøgletal og indikatorer som baggrund for det/de første ikke kendte år
 6. Indgående kendskab til den makroøkonomiske model ADAM både dens teoretiske baggrund og dens egenskaber
 7. Indarbejdelse af teoretiske ændringer i makroøkonomiske modeller
Pensum

Grundbog:

 • Danmarks Statistik, 2012, -ADAM - En model af dansk økonomi-,

Artikler og arbejdspapirer:

 • Andersen, A. B. og L. M. Nielsen, 2003, -Tillidsindikatorer-, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2003, 57-72.
 • Carlsen, M. og P. E. Storgaard, 2010, -Dankortbetalinger og detailomsætning-, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2010, 109-111.
 • Dahl, C., H. Hansen og J. Smidt, 2005, -Makroøkonomiske forudsigelser baseret på diffusionsindeks-, Arbejdspapir 2005:1, Det økonomiske Råds Sekretariat, Oktober 2005.
 • Danmarks Statistk, 2011, -Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen-, http:/​/​www.dst.dk/​upload/​detailomsætningsindekset_og_dankortomsætningen.pdf
 • Finansministeriet, 2002, -Evaluering af konjunkturprognoser-, økonomisk Redegørelse, December 2002, 135-150.
 • Finansministeriet, 2009, -Konjunkturbarometre og beskæftigelsen i nationalregnskabet-, økonomisk Redegørelse, December 2009, 143-144.
 • Hansen, F. �. og D. Knudsen, 2004, -Korrelationsmønstre i danske konjunkturcykler-, Nationaløkonomisk Tidsskrift 142, 257-273.
 • Hendry, D.F. og M.P. Clements, 2002a, -Pooling of Forecasts-, Econometrics Journal, 5, 1-26.
 • Hendry, D. F. og M. P. Clements, 2003, -Economic Forecasting; Some Lessons from Recent Research-, Economic Modelling, 20.
 • Høegh, G., 2010(a), -Ny formulering af forbrugssystemet-, Modelgruppepapir GRH20110.
 • Høegh, G., 2010(b), -Ny formulering af faktorblokken-, Modelgruppepapir GRH10510.
 • Hegh, G., 2010(c), -Estimation af faktorblokken-, Modelgruppepapir GRH09710.
 • Høegh, G., 2010(d), -økonometriske værktøjer-, Modelgruppepapir GRH21710.
 • Høegh, G., 2010(e), -Prisindeks-, Modelgruppepapir GRH26N10.
 • Høegh, G., 2011(a), -økonomiske Prognoser-, Modelgruppepapir GRH08211.
 • Høegh, G., 2011(b), -økonomiske Indikatorer-, Modelgruppepapir GRH18211.
 • Nielsen, H. B. (2010a) -Linear Regression with Time Series Data-, Quantitative Methods 3, Lecture Note 2
 • Nielsen, H. B. (2010b) -Dynamic Models for Stationary Time Series-, Quantitative Methods 3, Lecture Note 4
 • Nielsen, H. B. (2010c) -Non-Stationary Time Series and Unit Root Testing-, Quantitative Methods 3, Lecture Note 5
 • Nielsen, H. B. (2010d) -Cointegration and Common Trends-, Quantitative Methods 3, Lecture Note 6
 • Sørensen, J., 2010, -Konjunkturbarometre som prognoseværktøj-, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal 2011, 73-87.
 • Sørensen, J., 2011, -Indikatormodeller for det private forbrug-, Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2011, 93-105.
 • Tay, A. S. og K. F. Wallis, 2000, -Density Forecasting: A Survey-, Journal of Forecasting 19, 234-254.

Bog kapitler:

 • Garratt, A., K. Lee, M. H. Pesaran og Y. Shin, 2006, -Global and National Macroeconometric Modelling-, Oxford University Press, Ch. 2.

Supplerende litteratur:

 • DØRS, -Dansk økonomi - forår 2012-, Konjunkturvurdering.
 • Finansministeriet, 2012, -økonomisk Redegørelse-, August 2012.
 • Johansen, P. U. og M. Trier, 2010, -Danmarks økonomi siden 1980 - en oversigt-, Handelshøjskolens forlag.
 • Verbeek, M., 2004, -A Guide to Modern Econometrics-, Wiley.
Det forudsættes, at man har taget kurser svarende til samfundsbeskrivelse B, makro B og økonometri C på den nuværende ordning. Helt afgørende er kendskab til konjunkturmodeller med mikroøkonomisk baseret fundament (makro B) samt kendskab til kointegration og fejlkorrektionsmodeller (økonometri C). Endvidere er generel viden om nationaløkonomiske sammenhænge og overordnet kendskab til dansk økonomi (samfundsbeskrivelse B) en forudsætning.

Det vil være nødvendigt at have adgang til en bærbar computer til øvelsestimerne, hvorpå Excel (eller lignende program) er installeret og Gekko kan installeres. Internetforbindelse til den bærbare computer vil være en stor fordel. Gekko vil være ganske gratis at downloade og installere for alle, som har lyst til at bruge det. Gekko kører på alle windows-systemer fra XP og opad (også 64-bit). Der er ikke særlige krav til hardware eller lign. Men den kører ikke umiddelbart på Mac eller Linux.
3 timers forelæsninger og 2 timers holdundervisning per uge i 14 uger.

Holdundervisningen sigter mod at sætte de studerende i stand til selv at kunne udarbejde økonomiske fremskrivninger og konsekvensberegninger for dansk økonomi, mens forelæsninger giver den teoretiske indsigt.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 24
 • Forberedelse
 • 112
 • Forelæsninger
 • 42
 • Øvelseshold
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Individuel 24 timers tag-hjem eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.