AØKA08077U Stikprøveteori

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Sampling Theory

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i økonomi
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

Det foreløbige program er:

dag 1 - Intro - simpel tilfældig udvælgelse - stratifikation. FORMLER
dag 2 - Efterstratifikation - ANVENDELSER af stratifikation. Proc Surveymeans
dag 3 - Cluster sampling - ettrins og totrins - FORMLER (variansanalyseopspaltning)
dag 4 - Eksempler på sampling i praksis. Clustre, stratifikatíon, vægtning. Proc Surveymeans.

dag 5 - Bootstrap og andre replikations metoder. Moderne stikprøver, som fx Pisa undersøgelserne, stilles til rådighed med replication weights, som uden videre kan bruges af SAS.

dag 6 - Statistisk analyse med stikprøvedata. Proc Surveyfreq, Proc Surveyreg etc. Herunder igen anvendelse af replication weights til vurdering af stikprøveusikkerhed.

Det giver spredt ud over det samlede forløb omkring 3 dage med formler og 3 dage med eksempler og SAS-anvendelser.

Målbeskrivelser

Kurset vil fokusere på formelapparatet omkring beregning af stikprøveusikkerhed, men også på moderne replikationsmetoder som fx bootstrap til beregning af stikprøveusikkerhed samt på korrekt anvendelse af stikprøvedata i statistiske analyser. Groft sagt er vægten fifty-fifty mellem formler og dataeksempler.

Til de praktiske eksempler anvendes programpakken SAS. Ikke SAS-kyndige vil hurtigt før kurset kunne få en introduktion til start af SAS, håndtering af data i SAS og afvikling af SAS procedurer. Så forhåndskendskab til SAS er ikke en forudsætning.

Pensum:
Pensum for dagene 1 - 4 vil omfatte det meste af Anders Milhøj: "Stikprøveteori for Økonomi og Erhverv" samt en mindre del af den reviderede udgave af "Statistik med SAS" ved flere forfattere. Begge bøger stilles til rådighed som pdf filer. Den resterende del af kurset er baseret på noter og udpluk af online hjælpen i SAS.
For politstuderende forudsætter kurset Økonometri B bestået. For MatØk forudsættes statistikkurserne til og med andet år bestået. For deltagere fra andre uddannelser kræves et grundlæggende statistikkursus, der jo findes på mange universitetsuddannelser.
Undervisningsformen er forelæsninger med indbyggede små regneøvelser på lommeregner og på medbragt bærbar PC med SAS. Desuden vil der være både formelbaserede og computerbaserede øvelsesopgaver fra weekend til weekend. Der må altså påregnes individuel studieaktivitet i perioden mellem weekenderne.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 60
 • Forberedelse
 • 110
 • Forelæsninger
 • 18
 • Øvelseshold
 • 18
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve med opsyn.
Eksamen består en individuel hjemmeopgave og en mundtlig eksamen, der bedømmes samlet med anvendelse af ekstern censor. Der gives en karakter efter 12-skalaen. Hjemmeopgaven stilles den sidste undervisningsgang med aflevering 30/3. Den mundtlige eksamen foregår 4.-6. april.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.