AØKA08073U Regnskabsanalyse og aktievurdering

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Corporate Analysis and Equity Valuation

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i økonomi
Kursusindhold

Metoder inden for fundamentalanalyse vil detaljeret blive gennemgået og anvendt i cases. Emnet inkluderer: sammenligning af forskellige værdiansættelsesteknologier, analyser rentabilitet, vækst og værdiskabelse, vurdering af kvaliteten af regnskabet, udarbejdelse af proforma regnskaber, analyse af risiko samt fastlæggelse af fundamentale P/E og P/B værdier. Faget er i sin natur overvejende anvendelsesorienteret og sigter på studerende, der søger beskæftigelse inden for investeringsbanker, børsmæglere, corporate finance o.lign.

Målbeskrivelser

Formålet med faget er at indføre de studerende i praktisk anvendelse af fundamentalanalyse, der sætter dem i stand til kunne foretage en værdiansættelse af en virksomheds aktier. Hovedvægten lægges på analyse af finansiel information – specielt årsregnskabet – med henblik på at træffe beslutning omkring i virksomhedens aktier.
For at opnå karakteren 12 ved eksamen kræves det, at den studerende kan:


 • Sammenligne og vurdere styrker og svagheder ved forskellige værdiansættelsesteknologier.
 • Redegøre for indholdet i fundamentalanalysen
 • Reformulere rapporterede finansielle opgørelser til analysebrug
 • Udarbejde analyser af rentabilitet og vækst – herunder forklare udviklingen i forskellige nøgletal
 • Forstå værdiansættelsesmodeller er nyttemæssigt bestemt – de tjener til at vejlede praksis – hvorfor valget mellem konkurrerende modeller i sidste ende afhænger af, hvor nyttige de er i den praktiske opgave med at vurdere investeringsmuligheder
Pensum
Financial Statement Analysis and Security Valuation” 5. Udgave (2012). McGraw-Hill ISBN 978-007-132640-7
Faget er meget krævende og vil kræve en del tid og energi. Faget fokuserer på dialogforelæsninger samt gennemgang af øvelses og cases. Fremmøde, forberedelse og deltagelse i undervisningen er essentiel. Det vil være en fordel at have fulgt faget Årsregnskab og regnskabsanalyse, men det er ingen forudsætning for at følge faget. Faget gør udstrakt brug af Microsoft Excel, hvorfor du forventes at være bekendt hermed.
3 timers forelæsning pr. uge i 14 uger.

Dialogforelæsninger samt gennemgang af øvelser og minicases.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 161
 • Forelæsninger
 • 42
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
3 timers skriftlig eksamen med hjælpemidler.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
100 % ekstern censur
Eksamensperiode
Opdateres umiddelbart før semesterstart
Reeksamen
Samme som ordinær. Ved få tilmeldte kan eksamensformen ændres til en mundtlig prøve med aflevering af synopsis. Bemærk at reeksamensdatoen dermed kan ændres.
Kriterier for bedømmelse
Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.